ÜYELİKSİZ SİPARİŞ FORMU’NDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Almana Yiyecek ve İçecek San. Ve Tic. Ltd. Şti. (“Krispy Kreme Doughnuts”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü  (“GDPR”)  ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin sizleri bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

 

İşlediğimiz Kişisel Veri Kategorileriniz Nelerdir ve Bunları Hangi Amaçlarla İşliyoruz?                                      www.com

Ziyaretçilerimizin kişisel bilgileri Krispy Kreme Doughnuts tarafından KVKK’nın 4.2. maddesinde öngörülen;

 

(i) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,                            www.akkasgroup.com

(ii) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

(iii) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

(iv) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

(v) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza

edilme,

 

ilkelerine uygun olarak, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

 

Kimlik bilgileri (ör: ad, soyadı, T.C. kimlik numarası), iletişim bilgileri (ör: adres, telefon numarası, e-posta adresi), müşteri işlem bilgileri (ör: sipariş bilgileriniz, ödeme bilgileriniz)

 

 1. faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi                          www.akkasgroup.com
 2. bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 3. finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 4. firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 5. iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 6. lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi
 7. mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 8. mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 9. müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 10. reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ticari elektronik ileti gönderebilmesi,
 11. saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir.
 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

 

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; internet sitemizde yer alan sipariş formu vasıtasıyla kısmen veya tamamen otomatik olan yollarla toplanmaktadır.

 

Kişisel Verilerinizi Ne Kadar Süre Muhafaza Ediyoruz?

 

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; mesafeli satış sözleşmesinin ifasından itibaren 10 yıl süre ile saklanacaktır. Bu 10 yıllık süre sona erdiği zaman kişisel verileriniz uygun yöntemler ile silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

 

Kişisel verileriniz, Krispy Kreme Doughnuts tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda KVKK’nın 5. maddesinde belirtilmiş olan;

 

 1. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 2. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,      sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 3. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 4. Müşterilerimizin ve Potansiyel Müşterilerimizin Kimlik ve iletişim verileri, açık rızalarına dayanılanarak reklam, kampanya, tanıtım yapılması ve ticari elektronik ileti gönderilebilmesi amaçlarıyla işlenecektir.  Sizlerin her zaman reklam, kampanya, tanıtım yapılması ve ticari elektronik ileti gönderilebilmesi faaliyetlerimiz konusunda iletişim kurulmasının durdurulmasını isteme, açık rızanızı geri çekme hakkınız mevcuttur.

Bundan sonra reklam, kampanya, tanıtım yapılması ve ticari elektronik ileti gönderilebilmesi faaliyetleri için iletişim kurulmasını istemiyorsanız bizimle paylaştığınız iletişim bilgileri üzerinden iptal hakkınızı kullanabilirsiniz

 

GDPR Uyarınca Çocukların Gizliliğini Korumaya Yönelik Bilgilendirmeler Bu internet sitesi, 16 yaşından küçük kişilere yönelik değildir. 16 yaşından küçükseniz bu internet sitesine kaydolamaz veya internet sitesini kullanamazsınız.

 

Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?   

    

Yukarıda bahsedilen kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, siparişinizin teslim edilebilmesi amacıyla kargo şirketine aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınız Nedir ve Nasıl Kullanabilirsiniz?

 

Erişim Hakkı : Şirketimizden kişisel verilerinizin kopyasını talep etme hakkınız vardır. Bu faaliyet için sizlerden az miktarda ödeme talep edilebilir.

Düzeltme Hakkı : Yanlış olduğunu düşündüğünüz herhangi bir kişisel verileriniz mevcut ise, şirketimizden bunun düzeltilmesini talep etme hakkınız vardır. Aynı zamanda eksik olduğunu düşündüğünüz herhangi bir kişisel veriniz mevcut ise, şirketimizden bunun tamamlanmasını talep etme hakkınız da bulunmaktadır.

Unutulma Hakkı : Belirli durumlarda şirketimizden kişisel verilerinizin silinmesini talep hakkınız vardır.

İşleme Sürecini Sınırlama Hakkı : Belirli durumlarda şirketimizden kişisel verilerinizin işlenmesinin sınırlanmasını talep etme hakkınız vardır.

İşleme Sürecine İtiraz Hakkı : Belirli durumlarda şirketimizden kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkınız vardır.

Veri Taşınabilirlik Hakkı : Belirli durumlarda şirketimizden, elde ettiğimiz  kişisel verilerinizin başka bir organizasyona veya direkt size aktarılmasını talep etme hakkınız vardır.

Yukarıda bahsedilen haklarla ilgili talepleriniz ile KVKK’nın ilgili kişilerin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Almana Yiyecek ve İçecek San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ye ait “https://www.krispykreme.com.tr/” adresinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca sizlere kolaylık sağlaması adına hazırlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu”  aracılığıyla bizlere iletebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusu: Almana Yiyecek ve İçecek San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Adres: Ferhatpaşa Mah. 85. Sk. No:57 Ataşehir/İstanbul

Mail: kvkk@almana.com.tr

 

 

 

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.