İŞ MÜRACAAT FORMU

ÖNEMLİDİR.

 • 1. Bu formu kendiniz doldurup onaylayınız.
 • 2. Bütün soruları dikkatle ve eksiksiz olarak cevaplayınız. Burada vereceğiniz bilgiler son derece gizli tutulacak olup izniniz dışında hiçbir kişi ve kuruma verilmeyecek, sadece değerlendirmenizde kullanılacaktır.
 • 3. Bu formu doldurmuş olmanız şirketimizi hiçbir taahhüt altına sokmaz.

İş Müracaat formu’yla İşlenen Kişisel Veriler Hakkında Aydınlatma Metni

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ('Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Almana Yiyecek ve İçecek San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.

İş Müracaat formu’nda paylaşacağınız:

 • 1) Ad, soyadı ve cinsiyet veriniz; size doğru bir şekilde hitap edebilmemiz amacıyla,
 • 2) Doğum tarihi bilginiz, size önerilecek pozisyon için yaş olarak uygunluğunuzun tespiti ve Çocuk Ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uyum sağlayabilmemiz amacıyla,
 • 3) İletişim ve adres bilgileriniz, sizinle irtibat kurulabilmesi amacıyla,
 • 4) Askerlik durumu bilginiz, sözleşme süresince çalışmasını kesintiye uğratabilecek bir durumu olup olmadığının tespiti ve 1632 No.lu Askeri Ceza Kanunu md. 75 hükmüne uyum sağlayabilmemiz amacıyla,
 • 5) Öğrenim durumu bilgileriniz (Yabancı dil, bilgisayar, ehliyet, iş tecrübesi, katıldığınız kurs, seminer vb.), adayın iş için yeterli donanıma sahip olup olmadığının ve size teklif edilecek olan pozisyonun tespiti amacıyla,
 • 6) Referans bilgileriniz; hakkınızda referans alabileceğimiz kişilerle görüşebilmek ve sizin iş için uygun olup olmadığınızı tespit edebilmek amacıyla,
 • 7) Çalışmak istediğiniz departman ve işe başlayabileceğiniz tarih bilgisi, şirketimizin muhtemel çalışma şartlarının sizin için uygunluğunun tespiti amacıyla,
 • 8) Net ücret beklentinize ilişkin bilgiler; ücret teklifimizin tespit edilebilmesi amacıyla,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde yer alan 'ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve 'bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik olmayan yollarla işlenmektedir. Kişisel verileriniz, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, 'Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Ferhatpaşa Mah. 85. Sk. No:57 Ataşehir/İstanbul adresine yazılı olarak gönderebilir veya kvkk@almana.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Başvuru Bilgileri

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.